Evenredigheidstoets bij een intrekking na een opschorting

De gemeente moet voortaan een belangenafweging maken, als de bijstandsuitkering is ingetrokken waaraan een opschorting is voorafgegaan. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een uitspraak van 25 april 2023 beslist.[1] Dit in tegenstelling tot het verleden. Toen kon de uitkering worden ingetrokken. Ook al kwam tijdens de bezwaarprocedure vast te staan dat […]

Gokken in de bijstand

Heb je een bijstandsuitkering dan ben je verplicht gokactiviteiten te melden. Doe je dat niet dan schend je de informatieplicht. Je kunt namelijk met gokken geld verdienen en dit heeft gevolgen voor de bijstandsuitkering. In een aantal recente uitspraken heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich uitgelaten over gokken in de bijstand. Met deze […]

Klachtplicht in het arbeidsrecht

Steeds vaker wordt in het arbeidsrecht door werkgevers een beroep gedaan op de klachtplicht. Zo ook in een  uitspraak van Rechtbank Rotterdam van 20 januari 2023. [1] Volgens werkneemster voerde zij al geruime tijd feitelijk werkzaamheden uit die pasten bij de functie van eerste kassamedewerker. Zij zou volgens haar dan ook, met terugwerkende kracht, moeten […]

Min-uren mogen niet worden verrekend met loon tijdens ziekte

Onlangs heeft de rechter geoordeeld  dat een werkgever min-uren niet mag verrekenen met het loon tijdens ziekte. De omstandigheid dat de min-uren niet kunnen worden ingehaald wegens arbeidsongeschiktheid is een omstandigheid die volgens de rechter voor risico van de werkgever komt.[1] Het is de vraag wanneer min-uren wel verrekend kunnen worden. In deze bijdrage lees […]

Beoordelingskader Eerstejaars Ziektewet-beoordeling gewijzigd

Recent heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een tweetal uitspraken het beoordelingskader in Eerstejaars Ziektewet-beoordeling (EZWb) gewijzigd. Voorheen kon het UWV op basis van één functie beoordelen of je na een nieuwe ziektemelding in aanmerking kon komen voor een ZW-uitkering. De CRvB heeft echter geoordeeld dat dit geen recht doet aan internationale afspraken […]

Bijstandsnormen 2023

Onlangs heeft de overheid de nieuwe bijstandsnomen voor januari 2023 bekend gemaakt. De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van je leeftijd, woonsituatie en de hoogte van het minimumloon. In het onderstaande overzicht kun je opzoeken hoe hoog de bijstandsuitkering in jouw situatie gaat worden. Het betreft het bedrag per maand en is inclusief vakantietoeslag. […]

Verhuurder heeft een zorgplicht voor huurder met huurachterstand

En dat geldt ook voor de particulier verhuurder Op 1 januari 2021 is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. In dat besluit is geregeld in welke gevallen een verhuurder, zowel een woningcorporatie als een particuliere verhuurder, de contactgegevens van een huurder met een huurachterstand moet verstrekken aan de gemeente. Het besluit In het besluit […]

Slapende dienstverbanden

Met de bekende de Xella-uitspraak van de Hoge Raad (HR) van 8 november 2019[1] is komen vast te staan dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap moet instemmen met een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst als er sprake is van een zogenaamd slapend dienstverband (Xella-verplichting).  Een en ander onder toekenning van een vergoeding […]

De notaris en de uitdrukkelijke wens van de erflater

De feiten In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2022:1775) ging het over een erflater die zijn kinderen heeft onterfd. Hij heeft opgenomen in zijn testament dat zijn kleindochter de enige erfgenaam is. De erflater heeft de uitdrukkelijke wens opgenomen dat de onterfde kinderen niet geïnformeerd mogen worden door de erfgenamen over hun onterving. […]

Weigering moeder voor toestemming vakantie vader en kind

Op  6 juli 2022 heeft een voorzieningenrechter uitspraak gedaan in een zaak waarin een vader vervangende toestemming vraagt van de rechter voor een vakantie met zijn minderjarige kind (Rechtbank Midden-Nederland 6 juli 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2673). Deze zaak is bijzonder omdat de vader in dit geval geen gezag heeft over het kind. In deze zaak gaat het […]