Bijstandsnormen 2023

Onlangs heeft de overheid de nieuwe bijstandsnomen voor januari 2023 bekend gemaakt. De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van je leeftijd, woonsituatie en de hoogte van het minimumloon. In het onderstaande overzicht kun je opzoeken hoe hoog de bijstandsuitkering in jouw situatie gaat worden. Het betreft het bedrag per maand en is inclusief vakantietoeslag.

Bijstandsnormen

Gehuwden, beide partners 21 jaar of ouder                                   € 1.708,08

Alleenstaande (ouder) 21 jaar en ouder                                         € 1.195,66  

Alleenstaande (ouder) van 18 t/m 20 jaar                                    €    295,20

Gehuwden beide partners 18,19 of 20 jaar, geen kinderen          €    590,40

Gehuwden beide partners 18,19 of 20 jaar, wel kinderen             €    932,02

Gehuwden, geen kinderen: één partner 18,19, 20 jaar                   € 1.149,24

Gehuwden, wel kinderen: één partner 18,19, 20 jaar                      € 1.490,86  

Voorwaarden bijstandsuitkering

De gemeente voert de Participatiewet uit en beoordeelt of je recht hebt op algemene bijstand.  Om aanspraak te kunnen maken op een bijstandsuitkering, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet je (rechtmatig) in Nederland wonen en 18 jaar of ouder zijn. Verder heb je onvoldoende inkomen of eigen vermogen om in je levensonderhoud te voorzien. Er mag geen voorliggende voorziening zijn, met andere woorden: je hebt geen recht op een andere uitkering, of inkomen. Voer je met iemand anders een gezamenlijke huishouding, dan telt dat inkomen en vermogen mee. Als je gemeente je activiteiten aanbiedt om werk te vinden dan moet je daaraan mee doen.  Je hebt in ieder geval geen recht op een bijstandsuitkering als je gedetineerd bent of lange tijd in het buitenland verblijft.

Vermogen

In de Participatiewet mag u vermogen hebben tot een bepaalde grens. De vrij te laten vermogensgrens voor 2023 is vastgesteld op:

• Gehuwd/samenwonend en alleenstaande ouder € 15.210,00

• Alleenstaande  € 7.605,00

• Woon je in een eigen (koop)huis dan mag er niet meer dan € 64.100,00 eigen vermogen in dit huis zitten.

Wat is vermogen? Onder vermogen worden naast spaargeld ook kostbare bezittingen gerekend, zoals een recreatiewoning, auto, caravan, boot, juwelen en waardepapieren.

Kostendelersnorm

Deel je een woning met één of meer volwassenen, als zogenaamde ‘kostendeler’? Dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de voor jou geldende bijstandsnorm. Je bijstand wordt daardoor lager. Hoe meer volwassen personen in één huis wonen, hoe lager de voor jou van toepassing zijnde bijstandsnorm wordt.

Per 1 januari 2023 is de invulling van de kostendelersnorm gewijzigd. Voor de kostendelersnorm tellen namelijk personen van jonger dan 27 jaar niet mee. Deze grens lag voorheen bij personen jonger dan 21 jaar. Verder tellen niet mee: gehuwden, huurders die een commercieel huurcontract hebben en een commerciële huurprijs betalen (met uitzondering van bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad), personen die onderwijs volgen waarvoor studiefinanciering op grond van de WSF of de WTOS mogelijk is of die een BBL-opleiding volgen.

Woon je samen met huisgenoten en is er sprake van de kostendelersnorm dan tellen de inkomsten en het vermogen van je huisgenoten – in tegenstelling bij een gezamenlijke huishouding – niet mee voor het recht op bijstand.

Arbeidsplicht bij een bijstandsuitkering

Naast de voorwaarde waaraan je moet voldoen, heb je in de bijstand ook een aantal verplichtingen. Zo is er de Arbeidsplicht. Dit houdt o.a. in dat je  aangeboden werk moet aanvaarden en zien te behouden, je moet meewerken aan de ondersteuning die door de gemeente wordt oplegt of aangeboden gericht op arbeidsinschakeling, je moet ervoor zorgen dat je kleding, persoonlijke verzorging of gedrag het krijgen van werk niet belemmert. Voldoe je hier niet aan dan kan de uitkering worden verlaagd.  

Heb je vragen over de hoogte van je bijstandsuitkering of over de verplichtingen die worden opgelegd door de gemeente, neem dan contact op. Mr Pieter van der Meulen. Advocaat mr Van der Meulen is gespecialiseerd in sociale zekerheidsrecht en voert regelmatig bezwaar- en beroepsprocedures. Hij is tevens aangesloten bij de Vereniging SSZ Advocaten, waarbij uitsluitend specialisten op het gebied van sociale zekerheid worden toegelaten.