Documenten scheiden en familierecht

Ouderschapsplan

Dit ouderschapsplan wordt u gratis aangeboden door Kadanz Advocaten. Dit voorbeeld voldoet aan de eisen die door de wet en door de rechtbank aan een ouderschap worden gesteld. Indien u hulp of advies nodig hebt bij het invullen van het voorbeeld ouderschapsplan, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Parenting Plan

This parenting plan is offered to you free of charge by Kadanz Advocaten. This model meets the legal and court requirements for parenthood. If you need help or advice filling in the model, please feel free to contact us.

Checklist kinderalimentatie

Deze checklist kinderalimentatie wordt u gratis aangeboden door Kadanz Advocaten. Vul deze checklist in en lever deze in bij uw advocaat. Indien u hulp of advies nodig hebt bij het invullen van deze checklist kinderalimentatie, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Checklist personalia

Deze checklist personalia wordt u gratis aangeboden door Kadanz Advocaten. Vul deze checklist in en lever deze in bij uw advocaat ter voorbereiding op een intake gesprek voor echtscheiding/familierecht. Indien u hulp of advies nodig hebt bij het invullen van het deze checklist personalia, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Checklist partneralimentatie

Deze checklist partneralimentatie wordt u gratis aangeboden door Kadanz Advocaten. Vul deze checklist in en lever deze in bij uw advocaat. Indien u hulp of advies nodig hebt bij het invullen van deze checklist partneralimentatie, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Checklist bezittingen en schulden

Deze checklist bezittingen en schulden wordt u gratis aangeboden door Kadanz Advocaten. Vul deze checklist in en lever deze in bij uw advocaat. Indien u hulp of advies nodig hebt bij het invullen van deze checklist bezittingen en schulden, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Documenten huurrecht

Voorbeeld huurcontract woonruimte

Dit voorbeeld huurcontract voor woonruimte wordt u gratis aangeboden door Kadanz Advocaten. Dit voorbeeld is door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 20 maart 2017 vastgesteld. Verwijzing naar dit voorbeeld en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwij­kende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd ‘bijzondere bepalingen’. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het voorbeeld wordt door de ROZ uitgesloten. Indien u hulp of advies nodig hebt bij het invullen van het voorbeeld huurcontract woonruimte, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Documenten arbeidsrecht

Checklist arbeidsovereenkomst

Deze checklist arbeidsovereenkomst wordt u gratis aangeboden door Kadanz Advocaten. Indien u hulp of advies nodig hebt bij het invullen van de checklist arbeidsovereenkomst, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Dit voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt u gratis aangeboden door Kadanz Advocaten. Indien u hulp of advies nodig hebt bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Dit voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt u gratis aangeboden door Kadanz Advocaten. Indien u hulp of advies nodig hebt bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Voorbeeld beëindigingsovereenkomst

Deze voorbeeld beëindigingsovereenkomst wordt u gratis aangeboden door Kadanz Advocaten. Indien u hulp of advies nodig hebt bij het opstellen van de beëindigingsovereenkomst, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Voorbeeld brief bevestiging detachering zieke werknemer

Deze voorbeeld brief bevestiging detachering zieke werknemer wordt u gratis aangeboden door Kadanz Advocaten. Indien u hulp of advies nodig hebt, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Voorbeeld overeenkomst detachering zieke werknemer

Deze voorbeeld overeenkomst detachering zieke werknemer wordt u gratis aangeboden door Kadanz Advocaten. Indien u hulp of advies nodig hebt, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.