Verhuurder heeft een zorgplicht voor huurder met huurachterstand

En dat geldt ook voor de particulier verhuurder Op 1 januari 2021 is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. In dat besluit is geregeld in welke gevallen een verhuurder, zowel een woningcorporatie als een particuliere verhuurder, de contactgegevens van een huurder met een huurachterstand moet verstrekken aan de gemeente. Het besluit In het besluit […]

De notaris en de uitdrukkelijke wens van de erflater

De feiten In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2022:1775) ging het over een erflater die zijn kinderen heeft onterfd. Hij heeft opgenomen in zijn testament dat zijn kleindochter de enige erfgenaam is. De erflater heeft de uitdrukkelijke wens opgenomen dat de onterfde kinderen niet geïnformeerd mogen worden door de erfgenamen over hun onterving. […]

Weigering moeder voor toestemming vakantie vader en kind

Op  6 juli 2022 heeft een voorzieningenrechter uitspraak gedaan in een zaak waarin een vader vervangende toestemming vraagt van de rechter voor een vakantie met zijn minderjarige kind (Rechtbank Midden-Nederland 6 juli 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2673). Deze zaak is bijzonder omdat de vader in dit geval geen gezag heeft over het kind. In deze zaak gaat het […]

Opheffing ondertoezichtstelling op verzoek van minderjarige

Onlangs heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een uitspraak gewezen over de opheffing van de ondertoezichtstelling (OTS) op het verzoek van een minderjarige zelf (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 januari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:71).De minderjarige heeft in deze zaak onderbouwd waarom hij de OTS niet meer nodig vindt. Ook de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) ziet de noodzaak van een […]

Energietoeslag in Tilburg,

Voor wie is het en hoe vraag je aan? De energietoeslag is een eenmalige, landelijke tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. De gemeenten mogen deze toeslag uitbetalen van de regering. In deze mail staat informatie over de energietoeslag in Tilburg en hoe jullie […]

Het kindgesprek bij de rechtbank, wat kun je verwachten?

Je hebt van de rechtbank een uitnodiging gekregen voor een kindgesprek. Wat moet je daarmee? Kinderen vanaf 12 jaar worden in familie- en jeugdzaken vaak gehoord door de rechter. Het kindgesprek vindt plaats in de rechtbank. Misschien denk je bij een rechtbank meteen aan misdrijven en strafzaken. Maar binnen een rechtbank gebeurt veel meer. De […]

Echtscheiding met internationale aspecten

Op een echtscheiding kan internationaal recht van toepassing zijn. In het personen- en familierecht komt regelmatig de vraag aan de orde of de Nederlandse rechter bevoegd is en of Nederlands recht van toepassing is. U kunt bijvoorbeeld denken aan een echtpaar dat in Nederland woont, maar één van beiden heeft een niet- Nederlandse of dubbele […]

Aanvullende legitieme portie

De term legitieme portie in het erfrecht is bekend: het is het wettelijk erfdeel van een kind. Dit is het gedeelte van de erfenis waarop het kind altijd recht heeft, ook als het kind is onterfd. Maar wist u dat er ook een aanvullende legitieme portie bestaat? Een voorbeeld ter verduidelijking. Dirk heeft een aantal […]

Erfrecht

Veelvoorkomend in het erfrecht: Na het overlijden komen de erfgenamen er achter dat één van de kinderen voorafgaand aan het overlijden de rekening van pa of ma heeft leeg gehaald. Wat kunt u doen om dat te voorkomen en kan het achteraf worden rechtgezet?

Alimentatie en zwarte inkomsten

Zwart inkomen, dat is er niet, althans niet voor de fiscus. In procedures in het familierecht komt zwart geld echter regelmatig aan de orde, vooral als het gaat om kinder- en partneralimentatie. Om de alimentatie te kunnen uitrekenen moet namelijk eerst worden vastgesteld waarvan man, vrouw en kinderen hebben geleefd tijdens het huwelijk of de […]