Energietoeslag in Tilburg,

Voor wie is het en hoe vraag je aan?

De energietoeslag is een eenmalige, landelijke tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. De gemeenten mogen deze toeslag uitbetalen van de regering. In deze mail staat informatie over de energietoeslag in Tilburg en hoe jullie inwoners kunnen helpen. 

Financiële steun voor huishoudens met stijgende energiekosten in Tilburg:

 1. Energietoeslag automatische toekenningen
 2. Energietoeslag op aanvraag
 3. Maatwerkoplossing voor huishoudens in de problemen

De regering heeft als hulp voor gemeenten een handreiking energietoeslag gemaakt. De gemeente Tilburg heeft die richtlijnen verwerkt in de beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 gemeente Tilburg. Hierin staan  de kaders en criteria voor de energietoeslag.

De belangrijkste punten over de energietoeslag in Tilburg:

 • Eén energietoeslag per adres.
 • Eenmalig een bedrag van € 800,-.
 • Inkomensgrens 120% van de bijstandsnorm; ook het inkomen van een partner telt mee. Kijk op de website voor de inkomenstabellen en wat meetelt als inkomen.
 • Geen vermogenstoets; er wordt niet gekeken hoeveel vermogen iemand heeft.
 • Het college volgt de richtlijnen van het Rijk en geeft geen toeslag aan:
 • jongeren <21 jaar (voor jongeren is de reden dat voor deze groep ouders financieel onderhoudsplichtig zijn. En meestal wonen ze niet zelfstandig met een eigen energierekening).
 • studenten die recht hebben op DUO of WTOS
 • personen die in een inrichting wonen of dakloos zijn (zij hebben geen energiekosten).
 • Aanvraagmogelijkheid voor energietoeslag: van 3 mei 2022 tot en met 2 september 2022, digitaal met DigiD en indien digitaal niet mogelijk is met een papieren aanvraagformulier;
 • De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand en telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Ook telt de energietoeslag niet mee voor toeslagen die iemand van de Belastingdienst ontvangt.
 • De energietoeslag is een categoriale regeling met hetzelfde bedrag voor iedereen. Dat betekent dat niet wordt bekeken of het huishouden echt wel gestegen energiekosten heeft. Of hoeveel extra geld ze nodig hebben. 

Kijk op www.tilburg.nl/energietoeslag voor de laatste informatie.

 1. Automatische toekenning

Ruim 12.000 huishoudens in Tilburg krijgen de energietoeslag automatisch toegekend zonder dat zij hiervoor een aanvraag hoeven te doen (dat noemen we ambtshalve). Zij krijgen vóór 2 mei een brief over de toeslag. Bij Inwoners waar wij een bankrekeningnummer van hebben, staat het geld 30 april op hun rekening.

De volgende huishoudens krijgen de energietoeslag automatisch:

 • Huishoudens met bijstandsuitkering of IAOW.

(Zij hebben half maart €200 euro gekregen en ontvangen nu nog €600 euro aanvulling)

 • Huishoudens met een IOAZ of Bbz uitkering;
 • Huishoudens die op peildatum 31 maart 2022 de Meedoenregeling krijgen;
 • Huishoudens die een AIO uitkering ontvangen van de SVB.

Bankrekeningnummer niet bekend

Van zo’n 4200 deelnemers aan de Meedoenregeling hebben wij geen bankrekeningnummer. Hierdoor kunnen we de energietoeslag niet meteen betalen. Deze huishoudens krijgen een brief met een formulier dat zij moeten terugsturen. Zodra we de bankgegevens hebben, wordt de toeslag naar hen overgemaakt.

 • De energietoeslag aanvragen

Wie geen brief heeft ontvangen, kan de energietoeslag aanvragen. Dit kan vanaf 3 mei tot en met 2 september 2022. Er zijn twee aanvraagmogelijkheden: digitaal (DigiD verplicht) op www.tilburg.nl/energietoeslag of met een papieren aanvraagformulier, als digitaal aanvragen niet lukt. Aanvragen kan alleen door huishoudens die nog geen automatische energietoeslag hebben gekregen en wel tot de doelgroep behoren.

Waarbij kunnen jullie helpen?

 • Hulp bij invullen van het antwoordformulier

Zo’n 4200 inwoners ontvangen van ons een brief, omdat wij het bankrekeningnummer niet (zeker) weten. Bij deze brief zit een antwoordformulier en een envelop. Om de toeslag te ontvangen, moet het formulier ingevuld opgestuurd worden voor 3 september 2022. Het formulier geeft 2 keuzes:

1: Kruis aan dat het rekeningnummer op het formulier klopt (aankruisen en opsturen is dan voldoende)

2: Als het rekeningnummer op het formulier niet klopt (of als er 0000 staat) moet de inwoner het juiste rekeningnummer invullen. Daarnaast meesturen: Een kopie van een recent bankafschrift of van de bankpas, waarop het bankrekeningnummer staat en de naam van de rekeninghouder. Als de naam niet zichtbaar is bij het rekeningnummer, dan ook een kopie van het legitimatiebewijs toevoegen. De kopie van het legitimatiebewijs vernietigen wij nadat we de gegevens hebben gecontroleerd.

 • Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag:
 • Digitaal aanvragen

De energietoeslag digitaal aanvragen is voor iedereen de snelste en meest eenvoudige manier. Aanvragen kan  via tilburg.nl/energietoeslag vanaf 3 mei tot en met 2 september 2022 (DigiD verplicht).De gemeente vraagt maar weinig informatie bij de digitale aanvraag, omdat we veel gegevens zelf kunnen opzoeken. Als er aanvullende informatie nodig is vragen we die later op per brief. Sommige inwoners hebben hulp nodig bij het opsturen van aanvullende informatie.

 • papieren aanvraagformulier
 • Als een digitale aanvraag niet mogelijk is
 • Als je extra informatie wilt geven die van belang is voor de aanvraag van de energietoeslag. In een digitale aanvraag is geen plek voor opmerkingen of extra uitleg. Het papieren aanvraagformulier heeft een opmerkingenveld. Daarin kunnen jullie extra informatie kwijt die van belang is voor de aanvraag energietoeslag. En kan ook worden aangegeven dat een uitzondering op de regel wordt gevraagd (= een beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule).

Bv volgens de voorwaarden komen niet studerende jongeren tot en met 20 jaar niet in aanmerking. Reden daarvoor is dat zij meestal niet zelfstandig wonen en hun ouders moeten bijdragen in hun kosten. Maar als een jongere geen student is, zelfstandig woont, zelf de energiekosten betaalt én geen geld van zijn ouders kan krijgen, is misschien toch energietoeslag mogelijk. Aan het papieren formulier kunnen bewijzen worden toegevoegd van de verhoogde energierekening en dat de jongere zelfstandig woont en de kosten niet kan betalen. De gemeente beoordeelt individueel of de jongere via de hardheidsclausule toch de toeslag krijgt.

Papieren aanvraagformulieren liggen bij loket Z, in wijkcentra en zijn aan te vragen door te bellen naar 14013,of door een mail te sturen naar energietoeslag@tilburg.nl

Let op:

Voorkom dubbele aanvragen en verwarring. Als je mensen helpt bij de aanvraag, controleer dan eerst:

 • Of de inwoner (of iemand op hun adres) de energietoeslag al automatische heeft gekregen. Er is maar één toeslag per adres mogelijk. De automatische toekenning is aan de persoon die het langst op het adres woont.
 • of inwoners een bewindvoerder hebben. De brief over de toeslag is naar de bewindvoerder gestuurd. Daarom weten zij misschien niet dat zij de toeslag al gekregen hebben.
 • Of de aanvrager de energierekening betaalt. De energietoeslag wordt toegekend aan de persoon die de energierekening betaalt.
 • Maatwerkoplossing

Eind mei komt via het Tilburgse Ondersteuningsfonds (TOF) een maatwerkoplossing beschikbaar voor huishoudens die geen energietoeslag kunnen krijgen. Het fonds biedt maatwerk voor huishoudens die in de problemen komen door de hogere energiekosten. Het gaat dus niet om een algemene compensatie voor iedereen met hogere energiekosten, maar om maatwerk voor huishouden die in nood komen vanwege de gestegen energierekening.

Kijk eind mei op de site van het TOF voor de voorwaarden voor een maatwerk tegemoetkoming in de energiekosten. Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg – ContourdeTwern.

Tip:

Hebben inwoners de toeslag niet nodig en willen ze anderen helpen die het wel hard nodig hebben? Zij kunnen (een deel van) de energietoeslag doneren aan 400 x 400, een actie van het TOF. Zie bovenstaande link voor meer informatie.