Het kindgesprek bij de rechtbank, wat kun je verwachten?

Je hebt van de rechtbank een uitnodiging gekregen voor een kindgesprek. Wat moet je daarmee?

Kinderen vanaf 12 jaar worden in familie- en jeugdzaken vaak gehoord door de rechter. Het kindgesprek vindt plaats in de rechtbank. Misschien denk je bij een rechtbank meteen aan misdrijven en strafzaken. Maar binnen een rechtbank gebeurt veel meer. De rechter wordt bijvoorbeeld ook ingeschakeld bij jeugdzaken en familiezaken.

Wanneer je bij de rechtbank binnenkomt, ga je langs de beveiligingspoortjes naar binnen. Bij de receptie laat je de brief zien waarin staat hoe laat je verwacht wordt. Een medewerker van de rechtbank (een bode) zal je naar een wachtruimte brengen. Hier wacht je totdat de rechter je kan ontvangen. Je wordt dan opgehaald en naar de plek gebracht waar het gesprek plaatsvindt.

Wie zijn aanwezig bij het kindgesprek?

Als je naar het kindgesprek komt, mag je iemand meenemen, bijvoorbeeld je moeder of je vader. Zij mogen alleen niet bij het gesprek zijn, want dat is alléén voor jou. Bij het kindgesprek zijn een rechter en een griffier aanwezig. De griffier schrijft op wat er wordt gezegd. De rechter praat met jou. Het is de bedoeling dat jij zegt wat jijzelf vindt, dus niet wat je denkt dat de rechter zou willen horen of wat jouw ouders willen dat je zegt. De rechter zal met je bespreken welke informatie je ouders krijgen over het gesprek.

Moet je komen?

Je hoeft niet te komen. Je mag zelf beslissen of je naar de rechtbank komt of niet. Wat moet je doen als je niet wilt komen? Je hoeft niets te doen als je niet naar de rechtbank wilt komen. Als je niet wilt komen, maar de rechter wel iets wilt laten weten, mag je een brief sturen. In die brief kun je vertellen wat jij belangrijk vindt. Het adres van de rechtbank staat in de brief die je hebt ontvangen. Als je wilt, kun je je bij het schrijven van de brief laten helpen door iemand van de kinderrechtswinkel. Je kunt daarvoor kijken op www.kinderrechtswinkel.nl. Als je wel wilt komen, maar niet kunt komen op de dag die in de brief staat, kun je de rechtbank bellen en vragen of je misschien op een andere tijd mag komen.

Hoe lang duurt het kindgesprek?

Het gesprek duurt meestal ongeveer tien minuten.

Welke vragen kun je verwachten?

De rechter kan je allerlei verschillende vragen stellen, bijvoorbeeld hoe het met je gaat, hoe het thuis gaat, wat jij belangrijk vindt en wat je misschien graag zou willen veranderen. Je mag zelf ook vragen aan de rechter stellen.

Wat gebeurt er na het kindgesprek?

Na het kindgesprek en nadat de rechter met je ouders en hun advocaten heeft gesproken, zal de rechter een beslissing nemen. De rechter houdt daarbij rekening met iedereen, dus ook met wat jij hebt verteld. Je mag dus niet zelf beslissen, maar jouw mening telt zeker mee.

Meer informatie

Als je meer informatie wilt, kun je kijken op www.rechtvoorjou.nl. Je kunt er bijvoorbeeld informatie lezen over wat een rechter doet. Ook kun je er een filmpje zien over hoe een kindgesprek kan gaan. Als je voor het kindgesprek met iemand wilt praten, kun je gratis bellen met de kindertelefoon 0800-0432. Je kunt ook kijken op www.kindertelefoon.nl. Ook kun je contact opnemen met de kinderrechtswinkel. Zij kunnen bijvoorbeeld uitleggen welke wetten en regels er precies zijn en wat dat voor jou kan betekenen. Zij kunnen ook met of voor jou een brief schrijven aan de rechter, zodat de rechter weet wat jij vindt. Je vindt informatie over de kinderrechtswinkel op www.kinderrechtswinkel.nl.

Copyright: Brochure Kindgesprek, Raad voor de rechtspraak, afdeling communicatie