Tijd voor Mediation

Bij Kadanz Advocaten kunt u terecht voor mediation bij een verbroken relatie of een echtscheiding. Iedereen kent het begrip ‘mediation’, maar wat houdt dat precies in? Is iedere zaak daarvoor geschikt? Kun je bij een mediator terecht als er grote problemen zijn en partijen veel ruzie maken? In deze bijdrage een antwoord op deze en andere vragen.

Mediation

Een echtscheiding moet in Nederland nog steeds via de rechtbank worden geregeld.  Scheiden zonder rechter is niet mogelijk. Wel kiezen steeds meer mensen voor een ‘overlegscheiding’ of mediation. Kenmerk van zo’n scheiding is dat partijen door middel van overleg en bemiddeling onder begeleiding van een onafhankelijke derde samen proberen tot afspraken te komen over kinderalimentatie, partneralimentatie, de woning en de verdeling van goederen.  

Groot voordeel is dat de echtscheiding sneller kan worden geregeld. Bovendien is er in een bemiddeling ook ruimte om emoties, frustraties en teleurstellingen uit het huwelijk of de relatie uit te spreken. Dat kan helpen bij het verwerken van het verdriet en woede over het verlies van de ander als partner. Door middel van gesprekken leren partijen om elkaar niet meer te zien als (ex)partners, maar als gezamenlijke ouders voor hun kinderen in de toekomst.   

Ander voordeel is dat de rechter geen beslissing oplegt, waardoor meestal één van beiden, of zelfs beide echtgenoten ontevreden zijn over de uitkomst. Partijen maken tijdens mediation samen afspraken. Omdat partijen de afspraken samen maken, beklijven die langer dan een uitspraak van de rechter.

Door de toename van het aantal mediations neemt het aantal vechtscheidingen gelukkig af. Steeds meer mensen zien dat zij zelf niet verder komen als zij met wrok en woede naar hun ex-partner blijven kijken. Een vechtscheiding is met name schadelijk voor betrokken kinderen. Kinderen hebben last van ouders die ruzie maken, of slecht over elkaar spreken in het bijzijn van de kinderen. Ook als ouders ogenschijnlijk niets merken aan hun kinderen, is een vechtscheiding op termijn slecht voor de ontwikkeling van een kind.

Overleg

Mijn oproep aan scheidende echtparen is en blijft dan ook om in alle gevallen te proberen om door middel van mediation uit elkaar te gaan. Het maakt daarbij niet uit wat de verstandhouding tussen u beiden is. Ook als u kwaad bent op uw ex-partner, als u verdriet hebt, of zich gekwetst voelt, is het de moeite om mediation een kans te geven. Een goede mediator zal niet van u verwachten dat u deze emoties direct opzij zet. Juist niet: in een mediation is ruimte en tijd om je uit te spreken. Als u elkaar eens goed de waarheid hebt gezegd, ontstaat ruimte om zakelijk afspraken te maken over de afwikkeling van de scheiding of de verbroken samenwoning. Naar onze mening is het dus altijd ‘tijd voor mediation’.

Ook als u beiden afzonderlijk een advocaat benaderd die u belangen behartigt, kunt u door middel van gesprekken en overleg veel bereiken. U kunt daarbij denken aan een overleg tussen u beiden in het bijzijn van ieders advocaat, het zogenaamde viergesprek. Met zo’n gesprek kunnen ook veel procedures worden voorkomen.

Advocaat-mediator

Dat brengt mij op het volgende: een echtscheiding of de afwikkeling van een verbroken relatie is en blijft een zakelijke aangelegenheid. Bij voorkeur regelt u dat met een advocaat gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Te vaak zie ik in mijn praktijk dat cliënten bij een mediator, niet- advocaat geen goede afspraken hebben gemaakt, of zelfs zijn benadeeld. Meestal kiezen cliënten voor een niet-advocaat omdat zij denken dat zij dan goedkoper uit zijn. Ten eerste is deze veronderstelling niet juist. Vaak zijn mensen bij een advocaat familierecht zelfs goedkoper uit. Ik verwijs daarbij graag naar mijn bijdrage ‘Wat kost een echtscheiding?’ onder actualiteiten op deze website: https://kadanzadvocaten.nl/2020/09/10/wat-kost-een-echtscheiding/

Daarnaast is een gespecialiseerde advocaat familierecht goed thuis op de zakelijke afwikkeling van een scheiding of verbroken relatie. Dat is belangrijk. Door de echtscheiding verkeert u in onzekerheid: heb ik straks voldoende inkomen? Kan ik in het huis blijven wonen? Hoe is het fiscaal geregeld? Heb ik later nog pensioen? Vragen die om specialistische kennis vragen, liefst van een advocaat.

Een advocaat kan u tijdens de mediation bovendien vertellen op welke wijze een rechtbank vermoedelijk zal beslissen over een twistpunt dat u verdeeld houdt. Inzicht in uw kansen bij de rechtbank kan helpen om een oplossing te bereiken.

En uiteindelijk zal de echtscheiding toch door de rechtbank moeten worden bekrachtigd. Immers, een echtscheiding zonder rechter is nog steeds niet mogelijk. Ook daarvoor heeft u een advocaat nodig.

Heeft u vragen over mediation, wilt u gebruik maken van een oriënterend gesprek, of kiest u voor een scheiding waarbij u wel in overleg blijft, maar ieder een eigen advocaat in de arm neemt? De keuze is aan u. In alle gevallen kunt u terecht bij Kadanz Advocaten, zowel in Breda als in Tilburg. Wij vertellen u graag meer over onze werkzaamheden en kunnen u snel inzicht geven in de kosten van een scheiding of een verbroken samenwoning. Tel. 085- 0769036 of nelemans@kadanzadvocaten.nl