Wat kost een echtscheiding?

Vrijdag 11 september 2020, ‘dag van de echtscheiding’. Onze beroepsvereniging de Vfas organiseert op die dag chatsessies met een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat.

Een veelgehoorde vraag: Wat kost een echtscheiding? Deze vraag is moeilijk in het kort te beantwoorden. Daarom in dit artikel meer uitleg over de kosten van een scheiding.

Toevoeging

Gratis scheiden? Dat is helaas niet mogelijk. Vroeger konden cliënten nog wel gebruik maken van een ‘pro deo’ advocaat: De overheid betaalde de advocaat voor mensen met een laag inkomen. Door de jaren is op deze subsidieregeling echter steeds meer bezuinigd en bestaat de echte ‘pro deo’ advocaat niet meer. Er bestaat wel een regeling voor mensen met een laag inkomen, het zogenaamde toevoegsysteem, uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand. Kort gezegd, de overheid vergoedt de kosten van de advocaat voor cliënten met een laag inkomen, zonder vermogen. De cliënt betaalt wel een eigen bijdrage die afhankelijk is van zijn of haar inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Bij de vaststelling van het inkomen wordt gekeken naar het inkomen van twee jaar terug, het zogenaamde peiljaar. Is uw inkomen sinds het peiljaar echter 15% of meer gedaald, dan wordt uitgegaan van uw huidige inkomen.  Had u twee jaar geleden vermogen in box 3 dan komt u overigens niet in aanmerking voor een toevoeging, tenzij u op dit moment geen vermogen meer heeft. Voor de exacte bedragen zie https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen

Met jaarinkomen wordt bedoeld, het verzamelinkomen. Dat is het inkomen na aangifte inkomstenbelasting en dus vaak lager dan het jaarinkomen op uw jaaropgave, bijvoorbeeld door hypotheekrente aftrek.

Als u gaat scheiden of de samenwoning is verbroken en u heeft minderjarige kinderen dan wordt u in principe beiden aangemerkt als een alleenstaande ouder. Het is immers nog niet duidelijk bij wie de kinderen gaan wonen. Uitgaande van de tabellen van de Raad voor Rechtsbijstand komt u in aanmerking voor een toevoeging met een verzamelinkomen in 2018 tot Euro 39.400. De eigen bijdrage kan variëren van Euro 298 tot Euro 826. Voor deze eenmalige eigen bijdrage behandelt de advocaat de hele echtscheiding, dus inclusief procedure, ouderschapsplan, convenant en zitting, mocht dat nodig zijn. Mensen met een inkomen op bijstandsniveau kunnen voor de eigen bijdrage overigens bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente van hun woonplaats. De eigen bijdrage wordt dan vergoed door de gemeente. In zoverre zou u dus nog wel kunnen spreken van een ‘gratis echtscheiding’.

Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging dan betaalt u dus aan advocaatkosten een eenmalige eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Deze eenmalige bijdrage voor de gehele procedure varieert van Euro 298 tot Euro 826. Kiest u beiden voor een eigen advocaat dan betaalt u dus beiden een eenmalige eigen bijdrage als u in aanmerking komt voor een toevoeging.

Geen toevoeging? Dan het uurtarief

Komt u niet aanmerking voor een toevoeging dan betaalt u aan de advocaat het uurtarief. Het is verstandig om vooraf aan de advocaat te vragen welk uurtarief van toepassing is. In sommige gevallen is het ook mogelijk een vaste prijsafspraak te maken. U kunt daarbij denken aan een echtscheiding voor een vast bedrag dat u vooraf afspreekt.

Mediation

Kiest u samen voor mediation, dus gezamenlijk één advocaat dan betaalt u ofwel ieder een eigen bijdrage op basis van de toevoeging, of u betaalt samen het uurtarief. Indien u samen al veel afspraken heeft kunnen maken en de mediator kan met één of twee gesprekken alles vastleggen, dan is een vaste prijsafspraak een goede formule. Vraag daarnaar bij uw advocaat.

Andere kosten echtscheiding

Naast de kosten voor een advocaat, heeft u ook kosten voor de rechtbank. Scheiden zonder advocaat en zonder rechtbank is helaas niet mogelijk. U bent griffiegeld verschuldigd aan de rechtbank Euro 304 en er zijn kosten voor een deurwaarder Euro 100. Als u in aanmerking komt voor een toevoeging dan zijn deze bedragen lager.

Goedkoop scheiden?

Veel mensen willen de kosten van een scheiding zo laag mogelijk houden en dat is begrijpelijk. Een echtscheiding is een onzekere periode, ook op financieel gebied. Er komen immers al genoeg extra kosten op u af en u probeert de kosten zo laag mogelijk te houden. Ook wilt u het liefst vooraf weten waar u aan toe bent. Om die reden wordt soms gekozen voor een scheidingsbureau, niet zijnde een advocaat. Op internet wordt door diverse organisaties flink geadverteerd met pakketprijzen en aanbiedingen om goedkoop te scheiden. In praktijk blijkt dit echter niet altijd de beste of goedkoopste keuze. Soms zijn er naast de pakketprijs aanvullende kosten. Ook is de kwaliteit van de geleverde diensten wisselend.

Bovendien, het regelen van een echtscheiding is in Nederland nog steeds niet mogelijk zonder tussenkomst van de rechter. U heeft dus altijd een advocaat nodig. Daarnaast is een echtscheiding complexer geworden en dat vraagt specialistische kennis. Het verbreken van een huwelijk is niet alleen emotioneel een verdrietige periode maar er is ook gezamenlijk vermogen, hoe gering ook. Dat vermogen moet worden verdeeld of afgewikkeld en is een zakelijke aangelegenheid. En hoe zit het met kinder- en partneralimentatie of de verdeling van pensioenen? Kortom, werk voor specialisten.  

De goedkoopste manier om te scheiden is nog steeds om via een advocaat een toevoeging aan te vragen. Indien u daarvoor niet in aanmerking komt, zoek dan een advocaat met een redelijk uurtarief of spreek een vaste prijs af. Helemaal gratis scheiden is niet mogelijk, maar de kosten beperkt houden zeker wel, zeker als u kiest voor mediation en u het over het grotendeels eens bent.

Heeft u vragen over de kosten van een echtscheiding via ons kantoor? Neem dan contact met ons op. Dat kan via tel. 085-0769036 of info@kadanzadvocaten.nl Kijk ook eens op deze website onder ‘kosten’ https://www.kadanzadvocaten.nl/kosten