Check beëindigingsovereenkomst

Uw werkgever wil een einde maken aan de arbeidsovereenkomst en hij heeft u een beëindigingsovereenkomst aangeboden? Wat nu? De beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat deze juridisch klopt en dat u als werknemer weet wat de inhoud is. Het kan namelijk gevolgen hebben voor uw recht op een WW-uitkering. U doet er dan ook verstandig aan om nooit zomaar de overeenkomst te tekenen, maar deze te laten controleren door een arbeidsrechtadvocaat.

Wat staat er in de beëindigingsovereenkomst?

In de beëindigingsovereenkomst legt u en uw werkgever alle afspraken over het ontslag schriftelijk vast. In de beëindigingsovereenkomst moet in ieder geval staan: de naam en het adres van u en de werkgever; dat het initiatief om de arbeidsovereenkomst te beëindigen ligt bij de werkgever; de reden voor de beëindiging en dat er geen dringende reden is voor het ontslag;  de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (let op de opzegtermijn); waar en wanneer de overeenkomst is ondertekend. Het is daarnaast gebruikelijk om ook allerlei andere afspraken vast te leggen in deze overeenkomst, zoals een vergoeding, opnemen van vakantiedagen en geheimhouding. U kunt u een voorbeeld vinden bij onze downloads. In dit voorbeeld staan ook allerlei andere zaken die in de beëindigingsovereenkomst kunnen worden opgenomen.

De bedenktermijn

Naast de hiervoor genoemde afspraken, moet in de beëindigingsovereenkomst ook een bedenktermijn worden opgenomen. Mocht u, nadat u heeft getekend, het toch niet eens zijn met het ontslag of de gemaakte afspraken dan kunt u de beëindigingsovereenkomst zonder opgave van reden opzeggen. Dit moet u schriftelijk doen, binnen twee weken na de datum waarop de overeenkomst is gesloten. Mocht de bedenktermijn niet zijn opgenomen in de beëindigingsovereenkomst dan heeft u drie weken om zich te bedenken.

Finale kwijting

Het is gebruikelijk dat als partijen overeenstemming bereiken, zij over en weer elkaar finale kwijting verlenen. Dit houdt in dat na uitvoering van de gemaakte afspraken zoals deze zijn opgenomen in de beëindigingsovereenkomst u verder niets meer te vorderen heeft van uw werkgever en de werkgever niets meer van u. Mocht u dus nog een vordering hebben op uw werkgever dan is het belangrijk dat deze in de beëindigingsovereenkomst is opgenomen. Of dat u een voorbehoud maakt ten aanzien van de finale kwijting. Zeker als u ooit slachtoffer bent geweest van een bedrijfsongeval kan dat van groot belang zijn.

Pas op als u arbeidsongeschikt bent

Bent u arbeidsongeschikt dan is er sprake van een opzegverbod. Deze bescherming is er ook niet voor niets. De gedachte hierachter is namelijk enerzijds om u te vrijwaren van psychische druk die een ontslag tijdens ziekte kan veroorzaken en anderzijds is het voor u als werknemer zeer moeilijk om tijdens ziekte ander werk te kunnen krijgen. Pas wanneer u weer in staat bent te solliciteren en elders te gaan werken vervalt het opzegverbod. 

Indien de werkgever tracht zich aan zijn loondoorbetalingsplicht gedurende de eerste twee jaren van ziekte te onttrekken door aan te sturen op beëindiging van de arbeidsovereenkomst, mag van u worden verlangd dat u een beroep doet op uw ontslagbescherming en zich daadwerkelijk verweert tegen de beëindiging. Werkt u actief of passief mee aan de beëindiging dan zal dat door het UWV als benadelingshandeling worden gezien. Het UWV kan dan de ziektewetuitkering geheel of gedeeltelijk weigeren. Met andere woorden het is van belang dat u hersteld bent als u wenst mee te werken aan de beëindiging en akkoord gaat met het voorstel van de werkgever.

Wat als u de beëindigingsovereenkomst niet tekent?

U bent als werknemer niet verplicht akkoord te gaan met de beëindigingsovereenkomst. Als u besluit om niet mee te werken dan kan uw werkgever afhankelijk van de reden voor het ontslag toestemming vragen bij het UWV of een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Het UWV dan wel kantonrechter toetsen vervolgens of de werkgever gegronde redenen heeft om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Krijgt de werkgever toestemming van het UWV of de rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst dan kunt u een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

Wat kost het om mijn beëindigingsovereenkomst te laten controleren?

Hebt u een beëindigingsovereenkomst aangeboden gekregen dan kunt u deze meestal gratis laten toetsen door een advocaat. In veel gevallen draagt de werkgever namelijk bij in de kosten van uw advocaat voor juridisch advies. Bovendien zou u wellicht in aanmerking kunnen komen voor gefinancierde rechtshulp (een zogenaamde toevoeging).

Als u advies wenst over uw beëindigingsovereenkomst dan kunt u een e-mail sturen naarvandermeulen@kadanzadvocaten.nl. Stuur dan naast uiteraard de beëindigingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) de volgende stukken op: de arbeidsovereenkomst(en), uw laatste drie loonstroken, brieven tussen u en de werkgever over de beëindiging van het dienstverband en eventueel het sociaal plan.

mr. Pieter van der Meulen is arbeidsrechtadvocaat en aangesloten bij de vereniging arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN) en de vereniging arbeidsrechtadvocaten Breda/Den Bosch (VAR). Dat zijn hoogwaardige specialisatievereniging en uitsluitend ervaren arbeidsrecht advocaten worden toegelaten tot deze verenigingen. Daarnaast is hij lid van de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsrecht advocaten. De advocaten van de verenging zijn gespecialiseerd op het gebied van de sociale zekerheid. Om werknemers goed te kunnen adviseren over de beëindigingsovereenkomst (en gevolgen) is gedegen kennis van de Werkloosheidswet en Ziektewetuitkering een must.