Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Vanaf 1 maart 2021 komt er een nieuwe voorziening om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dat is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling is bedoeld om huishoudens die in de problemen komen, te ondersteunen. Hoewel de overheid allerlei maatregelen heeft genomen die ervoor zorgen dat bedrijven het loon van hun werknemers kunnen blijven betalen, zoals de verschillende NOW-regelingen en andere steunmaatregelingen voor ZZP’ers en MKB ‘ers zijn en er toch nog groepen die tussen wal en schip vallen. Zij hebben moeite om hun woonlasten te betalen. De verwachting is dat veel huishoudens een beroep zullen doen op de TONK.

Voorwaarden

De TONK kent enkele voorwaarden. De belangrijkste is dat er een verlies aan inkomen moet zijn door de coronamaatregelen. Er moet sprake zijn van ‘onvoorziene en onvermijdelijke’ terugval in het inkomen en draagkracht.  Deze inkomensterugval heeft tot gevolg de vaste lasten niet meer uit het gezinsinkomen kunnen worden betaald. Het eventuele vermogen waar u niet direct over kunt beschikken, wordt niet meegenomen. U kunt daarbij denken aan vermogen in een woning of pensioenen. Gemeenten kunnen wel een vermogensgrens en aanvullende voorwaarden vaststellen.

De TONK is een noodmaatregel. U moet dus eerst onderzoeken of aanspraak bestaat op een andere voorliggende financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van het UWV op een WW-uitkering.  Mocht u desondanks te weinig inkomen hebben om de woonkosten te kunnen betalen dan hebt u recht op de TONK-uitkering. Zo kan een ondernemer met een Tozo-uitkering ook recht hebben op een aanvulling van TONK.

Hoogte TONK-uitkering

Zoals gezegd is de TONK bedoeld om huishoudens financieel te ondersteunen die de lasten niet meer kunnen betalen. Het gaat daarbij om de huur of hypotheek, kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, servicekosten en gemeentelijke belastingen.

De hoogte van de uitkering hangt af van uw situatie. Er wordt onder andere gekeken naar de

hoogte van de noodzakelijke (woon)kosten, het huidige inkomen en welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (draagkracht).

Aanvragen TONK

De TONK vraagt u aan bij gemeente waar u woont. Dit doe je met een aanvraagformulier dat te vinden is op de website van uw gemeente. De gemeente voert de regeling uit en controleert of u  aan de voorwaarden voldoet.

U kunt de uitkering met terugwerkende kracht in de periode 1 januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden aanvragen.

Bij de TONK zal door de gemeente aangesloten worden bij de regeling van de bijzondere bijstand. De gemeente heeft in dat kader bepaalde beleidsvrijheid. De concrete uitwerking van de TONK kan dan ook per gemeente verschillen. Zo zult u de TONK-uitkering in de meeste gevallen kunnen behouden als een schenking. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als een lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt.

Overwegingen

Het is nog niet geheel duidelijk hoe de TONK door de gemeente zal worden ingevuld. Wel zal elk geval individueel moeten worden beoordeeld. Het is de vraag of de gemeente klaar is voor deze nieuwe taak. De druk op de gemeente is nu al groot. Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt, is voor het eerst sinds 2016 namelijk toegenomen. Zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). (zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/09/ruim-3-procent-meer-bijstandsontvangers-in-2020). Bovendien is de gemeente al volop bezig met armoede- en schuldenproblematiek.

Heeft u vragen over de TONK of problemen met een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand? Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing of besluit van de gemeente of UWV,  neem dan contact op met Kadanz Advocaten. Ook voor andere vragen over sociale zekerheid of uw uitkering, het instellen van bezwaar en beroep, kunt u contact met ons opnemen. Kadanz Advocaten is gespecialiseerd in zaken omtrent uitkeringen zoals bijstandsuitkeringen, TOZO, WIA, WW, ZW en WMO. Wij voeren indien nodig bezwaar- en beroepsprocedures. Veelal kan dat gratis.

Meer weten? Stuur een e-mail naar info@kadanzadvocaten.nl of bel 085-076 90 36.