Huurders pas op met vuurwerk

Het is u vast niet ontgaan: Dit jaar geldt er tijdens Oudjaar een vuurwerkverbod. Door het coronavirus is de werkdruk in ziekenhuizen en bij hulpverleners erg hoog. Daarom heeft het kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden.  

Het blijft echter altijd opletten met vuurwerk, corona of niet. Zeker voor huurders, zo blijkt uit een aantal uitspraken. 

Gevaarzetting door huurder 

Een huurder die professioneel vuurwerk had opgeslagen in een kelderbox onder zijn huurwoning moest van de rechter zijn woning ontruimen. De rechter achtte namelijk bewezen dat er sprake was van professioneel vuurwerk én gevaarzetting. Professioneel vuurwerk mag in Nederland niet in handen zijn van particulieren.  Het enkele risico op ontploffing van het vuurwerk is voldoende voor de gevaarzetting. Dit risico zou tot schade en brand hebben kúnnen leiden. Daarnaast bestaat er voor omstanders en hulpverleners het risico op ernstig letsel als het vuurwerk bijvoorbeeld door brand afgaat, zo oordeelde de rechter (Zie ECLI:NL:RBROT:2014:7406). 

Niet op de hoogte 

Het verweer van een huurder dat hij niet op de hoogte was dat er vuurwerk lag opgeslagen in zijn kelderbox, treft geen doel. Een huurder is namelijk ook aansprakelijk voor gedragingen van derden, zo vond de rechter in een ander geval. Dat de zoon van huurder het vuurwerk had opgeslagen en de verhuurder daar geen weet van had, werd door de rechter toch gezien als een ernstige tekortkoming van de huurder jegens de verhuurder. De huurder handelde in strijd met de algemene huurvoorwaarden en in strijd met de wet door zich niet als goed huurder te gedragen. Ook deze huurder moest zijn woning verlaten. (Zie:ECLI:NL:RBDHA:2017:6372).  

Niet professioneel vuurwerk 

In voornoemde gevallen ging het om professioneel vuurwerk. Als het niet om professioneel vuurwerk gaat, ligt het wellicht anders. Waar de grens ligt, is echter niet altijd duidelijk. Zo vond het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, ondanks dat er zo’n 40 kilo, deels illegaal, vuurwerk was aangetroffen in een slaapkamer, dit geen reden om de huurovereenkomst te ontbinden.  In eerste aanleg werd de huurovereenkomst wel ontbonden omdat er door de grote hoeveelheid vuurwerk in de woning een groot risico op brand- of explosiegevaar bestond. Het gerechtshof oordeelde echter anders. De verhuurder kon namelijk niet bewijzen dat het enkele gegeven dat er 40 kilo vuurwerk in de slaapkamer aanwezig was, een groot risico op brand- en/of explosiegevaar opleverde (Zie:ECLI:NL:GHSHE:2018:3025). Wellicht zou er bij een grotere hoeveelheid vuurwerk een ander oordeel zijn gegeven.  

Niet alleen huurders opgelet 

Niet alleen huurders, maar ook woningeigenaren moeten opletten met vuurwerk. Zo kan een woning in spoedeisende situaties (tijdelijk) door een burgemeester worden gesloten ter bescherming van het woon- en leefklimaat en het herstel van de openbare orde (bestuursdwang).  Een burgemeester sloot bijvoorbeeld een koopwoning voor drie weken vanwege vuurwerk. Tijdens een controle in de woning werden diverse dozen met illegaal vuurwerk aangetroffen. Het ging in totaal om 260 kilo illegaal vuurwerk, waarvan 76 kilogram van de zwaarste categorie. De opslag voldeed niet aan de veiligheidseisen zoals genoemd in het Vuurwerkbesluit. Daarbij lag de woning in een woonwijk en als er iets mis zou gaan, zou dat niet alleen voor de woningeigenaar en zijn gezin, maar ook voor heel veel anderen verstrekkende gevolgen hebben. Dat de kans heel klein was, deed daar volgens de rechter niet aan af  (Zie ECLI:NL:RBGEL:2020:6540). 

Zoals gezegd, het blijft oppassen met vuurwerk. Kadanz Advocaten wenst u desondanks een knallend en gezond 2021!  Wij zijn telefonisch te bereiken op 085- 0769036. Voor dringende vragen kunt u mailen naar info@kadanzadvocaten.nl.   

Gratis stockfoto met 2021, aluminiumfolie, ballonnen