Informatieplicht werkgever bij premievrije pensioenopbouw

Een werkgever moet een werknemer informeren over de mogelijkheid dat hij premievrij pensioen kan opbouwen als hij arbeidsongeschikt is. Van een goed werkgever mag worden verlangd dat hij weet hoe de pensioenopbouw verloopt als de werknemer in de WIA terecht komt. Daarbij maakt het niet uit of het om een grote of kleine werkgever gaat. Pensioenopbouw is namelijk een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Door de werknemer niet te informeren, is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer heeft geleden. Zo vond het Gerechtshof Den Haag.

Pensioenopbouw

Je bouwt pensioen op over je inkomen als je bij een werkgever in dienst bent. Heb je geen dienstverband dan bouw je dus ook geen pensioen op. Jij en je werkgever betalen samen de premie. Je werkgever houdt jouw deel in op het loon en stort het samen met zijn deel in de regeling van het pensioenfonds of de verzekeraar. Overigens heeft niet iedere werkgever een pensioenregeling. Dat is namelijk niet verplicht.

Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als je als werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, heb je vaak recht op premievrije pensioenopbouw. In veel pensioenregelingen is namelijk opgenomen dat je premievrij pensioen opbouwt als je ziek bent en een WIA-uitkering ontvangt. Je hoeft met andere woorden geen premie te betalen om toch pensioen op te bouwen. Je moet dan wel tijdig bij de pensioenuitvoerder de aanvraag hebben ingediend waarbij je de WIA-beslissing van het UWV moet overleggen. In het pensioenreglement staat binnen welke termijn je de aanvraag moet moet hebben ingediend. De aanvraag moet dit zelf indienen. Dat is geen taak van je werkgever.

Verplicht informeren

Hoewel je als werknemer de aanvraag voor de premievrije pensioenopbouw zelf moet indienen, is de werkgever wel verplicht om je daarop te wijzen.  Het ligt op de weg van de werkgever om hier zelf informatie over te vergaren en deze vervolgens te delen met de werknemer, zodat deze tijdig de aanvraag kan indienen. De werkgever heeft een eigen onderzoeks- en informatieplicht. Dat je bij een kleine werkgever werkt of een kleine werkgever bent, zonder een HR-afdeling maakt daarbij niet uit.

Vergeten om premievrije opbouw aan te vragen.

Ben je vergeten om de premievrije opbouw aan te vragen, vraag deze dan alsnog aan bij de pensioenuitvoerder. Vaak wordt opbouw dan toegekend vanaf het moment van de aanvraag. Je mist dan wel een periode van opbouw. Als er een medische reden is waarom je een en ander niet tijdig kon aanvragen, dan is het soms ook nog mogelijk om een beroep te doen op coulance of de hardheidsclausule. Deze is te vinden in het pensioenreglement. 

Werkgever aansprakelijk voor de schade

Als de pensioenuitvoerder je aanvraag niet of maar deels toekent dan kun je de werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade. De schade bestaat uit het gemis aan premievrije pensioenopbouw. Dat je als werknemer de aanvraag moet indienen, is in de relatie tussen jou en je werkgever niet doorslaggevend. Zoals hiervoor al is opgemerkt moet je werkgever je informeren. Doet hij dat niet dan heeft hij niet als goed werkgever gehandeld en is hij aansprakelijk voor de schade.

Heb je vragen over je pensioenregeling of opbouw bij arbeidsongeschiktheid, dan kan het pensioenfonds of de verzekeraar je meestal verder helpen. Ben je de opbouw (deels) misgelopen omdat je werkgever je niet goed heeft geïnformeerd, neem dan contact op met Kadanz Advocaten, advocaat Pieter van der Meulen. Advocaat Pieter van der Meulen is gespecialiseerd in arbeidsrecht. 

Ook voor andere arbeidsrechtelijke vragen, zoals arbeidsongeschiktheid (loon tijdens) ziekte of vragen over je pensioen of WIA kun je contact opnemen met advocaat Pieter van der Meulen van Kadanz Advocaten. Dat kan op het telefoonnummer 085  076 90 36 of stuur een e-mail naar vandermeulen@kadanzadvocaten.nl

Wil je de gehele uitspraak van het gerechtshof lezen, kijk dan op http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:888.