Betaald geboorteverlof

Geboorteverlof, ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd, is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg. Het verlof is voor de ‘werkende’ partner van de moeder. Je bent partner van de moeder als je met haar bent gehuwd. Maar ook als je ongehuwd met de moeder samenwoont of als je het kind hebt erkend, kun je als partner worden aangemerkt. De partner van de moeder kan geboorteverlof opnemen. Het geboorteverlof is er overigens alleen bedoeld voor werknemers. Zelfstandigen of ZZP-ers hebben geen recht op dit verlof.

De lengte van het geboorteverlof is gebaseerd op het aantal uren dat in de arbeidsovereenkomst is  overeengekomen met de werkgever. Stel: je werkt 4 dagen per week, 7 uur per dag, dan heb je recht op 4 x 7 = 28 uur geboorteverlof.

Tijdens het geboorteverlof moet de werkgever het loon volledig doorbetalen. Ook de opbouw van de (wettelijk minimum) vakantiedagen en vakantiegeld loopt gewoon door.  Wel kan zijn dat het verlof gevolgen heeft voor de bovenwettelijke opbouw van de vakantiedagen. Welke gevolgen er zijn voor de bovenwettelijke opbouw van vakantiedagen is opgenomen in de toepasselijke CAO en/ of de arbeidsovereenkomst.

Je vraagt het verlof vooraf of zo snel mogelijk na de geboorte aan bij de werkgever. Dit mag mondeling of schriftelijk. Je bepaalt vervolgens zelf op welke wijze je het verlof opneemt. De dagen hoeven niet aaneengesloten te zijn en je kunt de dagen dus spreiden. Je werkgever mag de aanvraag niet weigeren of voorwaarden verbinden aan de opname van het verlof. Je moet het verlof echter wel binnen 4 weken na de geboorte opnemen.

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 kun je als werknemer ook nog aanvullend geboorteverlof opnemen. Voorwaarde is  dat je eerst het geboorteverlof hebt opgenomen. Het aanvullend geboorteverlof moet je minimaal 4 weken voordat je het verlof in wil laten gaan, aanvragen bij je werkgever.

Het aanvullend geboorteverlof bedraagt maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. Stel: Jje werkt 4 dagen per week en 7 uur per dag. Dan heb je recht op 5 x 4 x 7 = 140 uur aan aanvullend geboorteverlof.

Ook bij het aanvullend geboorteverlof kun je ervoor kiezen om het in een keer op te nemen of te spreiden. Wel moet je het aanvullend geboorteverlof binnen 6 maanden na de geboorte opnemen. De werkgever mag de invulling van het aanvullend geboorteverlof alleen in overleg aanpassen. Hij  moet dan wel een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben, waardoor een aanpassing noodzakelijk is.

Het aanvullend geboorteverlof wordt niet door je werkgever betaald, maar door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en bedraagt 70% van je dagloon, met een maximum van 70% van het maximumdagloon (op dit moment € 222,78). Tijdens het aanvullend geboorteverlof ontvang je dan ook geen loon maar een uitkering van het UWV. Wellicht moet je werkgever de uitkering op basis van de toepasselijke CAO wel aanvullen tot 100%.  

Bij het bepalen van het dagloon kijkt het UWV naar de datum van 1 maand vóór je verlof. Vanaf die datum wordt vervolgens 1 jaar terug gekeken wat je ‘SV-loon’ in dat jaar was. Het UWV deelt het SV-loon  door 261 dagen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. Als je korter dan een jaar in dienst bent, dan deelt het UWV het SV-loon door het aantal dagen dat je betaald kreeg. De uitkomst hiervan is je dagloon.

Het kan zijn dat je inkomen tijdens het verlof onder het sociaal minimum komt. Je kunt echter geen toeslag van het UWV krijgen. Ook een (aanvullende) bijstandsuitkering van de gemeente op grond van de Participatiewet is niet mogelijk. Dit is namelijk uitgesloten (artikel 13 lid 2 onderdeel b Participatiewet). Het geboorteverlof heeft misschien ook gevolgen voor de toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst. Kijk hiervoor op belastingdienst.nl/toeslagen. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect

Ons advies is dan ook om goed naar je financiële situatie te kijken voordat je het aanvullend geboorteverlof op gaat nemen. Zo kom je dat je niet  voor verrassingen te staan.

Naast het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof heb je ook nog recht op calamiteitenverlof (op de dag van de bevalling) en ouderschapsverlof. Dit laatste verlof is 26 maal de wekelijkse arbeidsduur waarbij je dit verlof tot de 8e verjaardag van het kind kunt opnemen.

De hiervoor genoemde verloven zijn voor de partner van de moeder. Als moeder heb je echter nog andere verloven.  Zo heb je voorafgaand aan de bevalling recht op zwangerschapsverlof. Dit verlof kan vier tot zes weken duren. Het zwangerschapsverlof loopt tot en met de dag van bevalling en gaat daarna over in bevallingsverlof. Je hebt recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof.

Heb je vragen over je verlof bij de geboorte van je kind of heb je andere vragen over je verlof neem contact op met Kadanz Advocaten.