Coronacrisis treft vooral werknemers met een flexibel dienstverband

Een groot deel van de werkenden heeft sinds de uitbraak van de coronacrisis te maken met een inkomstenterugval. Dit is vooral het geval bij werknemers met een flexibel dienstverband. Je moet dan denken aan: oproepcontracten, nul-urencontracten of min-maxcontracten. Werknemers met dergelijke contracten hebben ook weinig mogelijkheden om dit op te vangen, zo blijkt uit een onderzoek van het Nibud dat in opdracht van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd. Een deel kan sinds de uitbraak van de coronacrisis een of meer rekeningen niet meer betalen, of verwacht hier op korte termijn problemen mee te krijgen (zie: https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-rapportage-coronapeiling-juli-2020.pdf). Het is dan ook van belang te weten wat je rechten zijn als werknemer met een flexibel dienstverband. Immers als je je rechten weet, dan kun je de financiële klap misschien opvangen. In dit artikel staan enkele belangrijke rechten van werknemers met een flexibel dienstverband kort beschreven.

Rechtsvermoeden

Ben je werkzaam op basis van een nul-urencontract of een oproepovereenkomst dan kan er toch een arbeidsovereenkomst met een vast arbeidspatroon zijn ontstaan. Dit wordt het rechtsvermoeden van de arbeidsduur of de arbeidsomvang genoemd. Je arbeidsduur is dan gelijk aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden. Als je 3 maanden volgens een vast arbeidspatroon werkzaam bent, kun je een vaste arbeidsduur bij je werkgever afdwingen. De werkgever zal dan moeten aantonen dat het rechtsvermoeden niet juist is. Hij zal dan moeten bewijzen dat je bijvoorbeeld tijdelijk meer werkt en dat het niet gaat om structureel meer werk. Mocht je er niet samen met je werkgever uitkomen dan kun je de rechter om een oordeel vragen over het rechtsvermoeden. Het voordeel van een bestaand rechtsvermoeden is dat de werkgever je niet zomaar op straat kan zetten en dat je bij beëindiging van contract toch een WW uitkering kunt aanvragen.

Ketenregeling

Een tijdelijk contract gaat automatisch over in een vast contract als je meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten hebt gekregen. Of als je langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten bij je werkgever hebt gehad. Het kan zijn dat je bij meerdere werkgevers in dienst bent geweest. Voorbeeld: Je werkt eerst via een uitzendbureau en daarna kom je rechtstreeks in dienst bij dezelfde werkgever. Je moet dan wel dezelfde werkzaamheden blijven verrichten. Het is zelfs mogelijk dat er een tijd tussen de verschillende contracten zit, terwijl er toch sprake is van een keten. Dit is afhankelijk van situatie, maar maximaal 6 of 3 maanden. Let op: in de CAO kan het anders zijn geregeld. De regeling in de CAO gaat voor.

Aanzegtermijn

Ben je werkzaam op basis van een tijdelijk contract van 6 maanden of langer dan moet de werkgever een aanzegtermijn in acht nemen. Dit houdt in dat je werkgever laat weten of hij de arbeidsovereenkomst na afloop voortzet, of niet. De werkgever moet dat schriftelijk laten weten. Je werkgever moet dit uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract doen. Laat je werkgever dit na dan is hij een vergoeding van 1 maandsalaris verschuldigd. Zegt de werkgever te laat aan dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd. Voorbeeld: je werkgever is een week te laat, dan betekent dit een vergoeding van een weeksalaris.

Transitievergoeding

Word je ontslagen of word je tijdelijk contract niet verlengd dan heb je recht op de transitievergoeding. Ook als oproepkracht heb je recht op deze vergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding als compensatie voor het ontslag. De hoogte hangt af van je maandsalaris en het aantal jaren dat je in dienst bent. Je hebt recht op 1/3 bruto maandloon per gewerkt jaar, vanaf de eerste werkdag, met een maximum van € 81.000.* De hoogte van de  transitievergoeding berekenen, zie: https://rekenhulptransitievergoeding.nl/.

Heb je vragen over het rechtsvermoeden, ketenregeling of transitievergoeding neem contact op met mr. Pieter van der Meulen van Kadanz Advocaten. Hij is een gespecialiseerde arbeidsrechtsadvocaat en lid van VAAN/VAR. Ook voor andere arbeidsrechtelijke vragen kun je contact opnemen. Dat kan telefonisch  085 076 90 36 of per e-mail vandermeulen@kadanzadvocaten.nl.

* Dit maximum wordt jaarlijks geïndexeerd.