Oproep aan bijstandsgerechtigden

In onze praktijk bestaat het beeld dat cliënten die slachtoffer waren van Chroom 6 en een tegemoetkoming ontvingen van de gemeente Tilburg, op dit moment onder een vergrootglas liggen bij afdeling Sociale Zaken van de gemeente Tilburg. De gemeente Tilburg lijkt in deze een ‘slecht verliezer’.

Tussen 2004 en 2012 werkten ruim 800 bijstandsgerechtigden in het kader van re-integratie bij tROM op het terrein van NS/NedTrain in Tilburg. Tijdens dat traject zijn zij in aanraking gekomen met chroom-6.

De gemeente Tilburg heeft in 2019 de ‘Regeling tegemoetkoming chroom-6’ ingesteld, waarmee zij de bijstandsgerechtigden van destijds financieel heeft gecompenseerd.

Een groot deel van de bijstandsgerechtigden die destijds werkten met Chroom 6 en een vergoeding ontvingen in 2019, leeft op dit moment nog steeds van een bijstandsuitkering. De financiële regeling zou geen gevolgen hebben voor de huidige bijstandsuitkering van cliënten. De tegemoetkoming wordt niet als inkomen of vermogen gezien en cliënten ontvangen het bedrag dus naast hun reguliere uitkering. Het uitgekeerde bedrag wordt dus door de gemeente volledig ‘vrij gelaten’, zo lijkt het.

In praktijk zien wij echter ook iets anders.

De laatste maanden hebben meerdere cliënten zich bij ons gemeld die een aanvraag bijstandsuitkering bij de gemeente Tilburg indienden. In onze ogen werd deze aanvraag echter ten onrechte afgewezen waarbij de gemeente Tilburg onevenredig veel vragen stelde en belemmeringen heeft opgeworpen die er uiteindelijk toe leidden dat er geen bijstand werd verstrekt. Nader onderzoek leerde ons dat het daarbij ging om mensen die ook de vergoeding ‘Chroom 6’ kregen van de gemeente.

Indien iemand een bijstandsuitkering aanvraagt, mag de gemeente in zijn algemeenheid vragen stellen over de periode voorafgaand aan de bijstandsaanvraag. Waar heeft iemand van geleefd? Was er inkomen of is iemand ontslagen? Had iemand tot voor kort misschien nog vermogen? In bepaalde gevallen mag de gemeente naar een langere periode terugkijken. Dat terugkijken naar de periode voorafgaand aan de bijstandsuitkering mag echter niet oneindig voortduren.  

Onze cliënten moesten echter bewijsmiddelen aanleveren over een periode van soms 2 jaar voorafgaand aan de bijstandsaanvraag. In een enkel geval werd zelfs gevraagd op welke wijze een cliënt de afgelopen 9 jaar had geleefd. Naar onze mening ten onrechte. Veelal beschikken cliënten namelijk niet meer over stukken van jaren terug. Het is voor hen dan ook ondoenlijk aan de  verzoeken van de gemeente te voldoen. Bovendien, cliënten vragen nú een bijstandsuitkering aan, zij kunnen dus op dit moment niet in hun levensonderhoud voorzien. Is het dan relevant waar zij  2 jaar geleden van hebben geleefd?

Ervaring leert dat dit soort kwesties meestal niet op zichzelf staan. Vandaar onze oproep:

Heeft u een chroom-6 vergoeding gekregen en ervaart uw problemen met de gemeente over uw huidige bijstandsuitkering? Heeft u een bijstandsuitkering en het gevoel dat de gemeente het u onnodig moeilijk maakt? Neem contact op met Kadanz Advocaten: 085-0769036 of info@kadanzadvocaten.nl