Roken binnenshuis tijdens de omgangsregeling?

Als u gaat scheiden, moet u samen afspraken maken over de kinderen. Bij voorkeur maakt u die afspraken samen in goed overleg en deze worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Als u getrouwd bent en gaat scheiden dan is een ouderschapsplan zelfs verplicht. De overheid heeft het ouderschapsplan verplicht gesteld omdat zij ouders duidelijk wil maken dat zij samen ouders zijn en blijven, ook na de echtscheiding. Het opstellen van het ouderschapsplan dwingt ouders na de echtscheiding na te denken over de verantwoordelijkheden die zij houden als ouder tegenover hun kinderen.

In de praktijk is het nog niet zo eenvoudig om samen afspraken te maken. Soms leidt het opstellen of wijzingen van het ouderschapsplan tot grote discussie. Zo groot zelfs, dat ieder van de ouders zelf een advocaat in de arm neemt en de rechtbank een knoop moet doorhakken over de verschillende onderdelen van het ouderschapsplan.  

Wat te denken van het volgende geval?

Partijen hebben de echtscheiding geregeld bij de rechtbank met ieder een eigen advocaat. Alle bijkomende zaken, zoals kinderalimentatie en omgangsregeling zijn door de rechtbank bepaald. Deze ouders konden dus blijkbaar geen afspraken maken. De vader gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank omdat hij het niet eens is met de vastgestelde kinderalimentatie. In zijn beroepsschrift voegt hij echter nog iets toe. Hij wenst dat het gerechtshof bepaalt dat de moeder in het bijzijn van de kinderen binnenshuis niet rookt. Hij vraagt dus een rookverbod op te leggen binnenshuis als de kinderen bij hun moeder zijn. Rookt zij toch, dan zal zij aan vader een dwangsom (een boete) moeten betalen van € 100 voor iedere keer dat zij binnenshuis rookt.

Het gerechtshof moet zich buigen over deze aanvullende eis van vader en stelt het volgende: Het is in beginsel aan de ouders om invulling te geven aan de wijze waarop zij hun kinderen wensen op te voeden en hoe zij zich jegens hun kinderen wensen te gedragen. Ingrijpen in het familieleven is slechts gerechtvaardigd indien er een gevaarzetting is voor de kinderen.

De vraag of roken binnenshuis tot een gevaarzetting leidt, wordt echter niet door het gerechtshof beantwoord omdat het gerechtshof van oordeel is dat deze kwestie niet in deze procedure kan worden behandeld. Bij de rechtbank had vader hier namelijk niet om gevraagd en hij komt nu voor de eerste keer in hoger beroep met deze aanvullende eis. Om die reden zal het gerechtshof deze eis van vader niet behandelen.

Bij mijn weten is een dergelijke procedure nog niet eerder inhoudelijk gevoerd. Het is wel interessant om te weten wat een rechtbank of gerechtshof zou beslissen. Wat vindt u? Levert het binnenshuis roken een gevaarzetting op voor minderjarige kinderen? En zo ja, is ingrijpen in iemands gezinsleven dan gerechtvaardigd? 

Moeilijke kwesties waarover een rechter zich moet buigen, maar ook kwesties die ouders door middel van overleg moeten oplossen.    

Heeft u hulp nodig bij het opstellen of wijzigen van een ouderschapsplan, neem dan samen contact op met advocaat/mediator Ingrid Nelemans. Ook als overleg niet meer mogelijk is en u heeft een advocaat nodig, dan kunt u bij ons terecht.