Recht om thuis te werken tijdens corona?

Een werknemer vroeg vanwege de Coronacrisis en op grond van de Wet flexibel werken (Wfw) toestemming om thuis te mogen werken. Deze toestemming zou in ieder geval moeten duren zo lang  de overheidsmaatregelen in verband met de Coronacrisis zouden gelden. Het niet verlenen van toestemming om thuis te mogen werken, zou in strijd zijn met goed werkgeverschap en de zorgplicht van een werkgever, zo stelde de werknemer. De rechter was het daarmee echter niet eens. Het beroep op de Wfw faalde, omdat werkgever minder dan tien werknemers in dienst had. Ook het beroep op goed werkgeverschap trof geen doel omdat het algemene advies van de overheid om zo veel mogelijk thuis te werken, geen recht met zich mee brengt voor een werknemer om thuis te mogen werken. Voor de volledige uitspraak en overwegingen van de rechter zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:2954&showbutton=true&keyword=corona