Huur en verbroken samenleving

Als samenwoners uit elkaar gaan, geeft de gezamenlijke huurwoning vaak discussie. Wie van beiden mag na de verbroken relatie in het huis blijven? Welke partij mag het huurrecht voortzetten nadat de relatie is beëindigd? Als je bent gehuwd dan volgt uit de wet dat ieder evenveel recht heeft op de huurwoning, zelfs als slechts één van jullie het huurcontract tekende. In de wet is namelijk geregeld dat door een huwelijk automatisch (van rechtswege) medehuurderschap bestaat. Dat betekent dat in principe ieder van beide partijen evenveel recht heeft om in de woning te blijven. Wil je na de scheiding beiden in de huurwoning blijven dan zal de rechter een belangenafweging maken en een knoop doorhakken wie het huurrecht mag voortzetten.

Dit automatische medehuurderschap geldt niet voor samenwoners. Samenwoners hebben in ieder geval alle twee evenveel recht op de huurwoning als zij beiden het huurcontract hebben getekend. Is dat niet het geval en staat er slechts één huurder op het huurcontract, dan moeten samenwonenden het medehuurderschap zelf regelen en aanvragen bij de verhuurder. Als je samen minstens twee jaar een gezamenlijke huishouding hebt gevoerd en je relatie is ‘duurzaam’ dan moet de verhuurder in principe het medehuurderschap verlenen. Dat geeft ieder evenveel recht op het gehuurde na een verbroken relatie. Ook dan zal de rechter een knoop moeten doorhakken indien beiden aanspraak maken op het gehuurde. Is echter geen medehuurderschap aangevraagd, en je hebt niet alle twee getekend voor het huurcontract, dan is slechts één van de samenwoners huurder. In dat geval moet de inwoner uiteindelijk het gehuurde verlaten, zelfs als de inwoner toestemming had van de verhuurder om in het gehuurde te wonen en stond ingeschreven bij de gemeente op dit adres.

‘Medehuurderschap’ is dus echt iets anders dan ‘toestemming voor inwonen’.

Voor samenwoners is het van belang om tijdig medehuurderschap aan te vragen. De verhuurder mag een aanvraag daartoe niet zomaar weigeren. Gebeurt dat toch? Neem contact op met een advocaat van Kadanz Advocaten. Ook bij een discussie over voortzetting van het huurrecht na het einde van een samenwoning, kunt u een advocaat inschakelen en kunt u bij ons terecht.