Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) kent vele knelpunten en belemmeringen

Door de coronacrisis krijgen nog meer mensen te kampen met problematische schulden en neemt de behoefte aan een goed toegankelijk Wsnp-traject toe. Echter, steeds minder burgers komen in aanmerking voor een schuldenvrije toekomst, zo blijkt uit een onderzoek door de Nationale ombudsman van 11 juni 2020. Niet iedereen wordt altijd goed voorgelicht over de mogelijkheden van de Wsnp. Of krijgt geen begeleiding bij het indienen van een Wsnp-verzoek, terwijl dat voor veel mensen te ingewikkeld is. Mensen met een zogenaamde ‘fraudeschuld’ bij UWV, SVB of gemeenten worden voor tien jaar uitgesloten van het minnelijk traject. Volgens de ombudsman is deze termijn onredelijk lang en zou deze gelijkgesteld moeten worden aan de termijn van de goede trouw binnen de Wsnp-regeling. Verder blijkt dat veel mensen met problematische schulden die al jaren onder beschermingsbewind zijn geplaatst toch niet van hun schulden afkomen. Bewindvoerders zouden hun cliënten actiever naar het minnelijke traject moeten doorgeleiden.

Heeft u vragen over de Wsnp, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Het complete onderzoek van de Nationale ombudsman lezen, ga naar: https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Rapport%20Hindernisbaan%20zonder%20finish%20-%20Wsnp.pdf.