Inzage in mijn personeelsdossier

Veel werkgevers leggen gegevens van een werknemer vast in een personeelsdossier. Heeft u als werknemer het recht om te weten wat daarin is opgenomen? Het antwoord op deze vraag is kort en krachtig: ja. De gegevens vallen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op grond van de AVG heeft u het recht om de gegevens die over u zijn verzameld door de werkgever in te zien en recht op een kopie van het dossier. Dit moet binnen een maand nadat het verzoek bij de werkgever is ingediend door hem worden verstrekt. Zeker als uw werkgever dreigt met ontslag is het raadzaam om het dossier op te vragen. Geeft uw werkgever geen gehoor aan uw verzoek, neem dan contact op met Kadanz Advocaten. Ook bij andere arbeidsrechtelijke vragen kunt u contact met Pieter van der Meulen: 06-13282129 of vandermeulen@kadanzadvocaten.nl