Corona en alimentatie

Gisteren heeft advocaat Ingrid Nelemans een cursus gevolgd van haar beroepsvereniging de Vfas. Hierin kwam het actuele onderwerp alimentatie en betalingsproblemen door het coronavirus aan de orde.
De coronacrisis hakt er voor sommige ondernemers financieel flink in.
Indien u als ondernemer minder inkomen heeft als gevolg van de coronacrisis, loont het om in gesprek te gaan met uw ex partner over een (tijdelijke) verlaging van alimentatie. Het is dan wel belangrijk een eventuele aanpassing van het bedrag goed te laten vastleggen, ook met het oog op een eventuele latere procedure bij de rechtbank en de ingangsdatum van een verzoek tot verlaging van de alimentatie voor de langere termijn. Voor degene die de alimentatie ontvangt, de alimentatiegerechtigde is dit evenzeer een aderlating. Ook voor de gerechtigde is het van belang goede afspraken te maken en deze goed te laten vastleggen. Indien u samen niet tot een vergelijk komt, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de rechtbank, ook in deze tijd waarin minder zittingen plaatsvinden.