Bijstandsnormen vanaf 1 januari 2022

Onlangs heeft de overheid de nieuwe bijstandsnomen voor januari 2022 bekend gemaakt. De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd, woonsituatie en de hoogte van het minimumloon. In het onderstaande overzicht kunt u opzoeken hoe hoog de bijstandsuitkering in uw situatie gaat worden. Het betreft het bedrag per maand en is inclusief vakantietoeslag.

Bijstandsnormen

Gehuwden, beide partners 21 jaar of ouder                                                                               € 1559,58

Alleenstaande (ouder) 21 jaar en ouder                                                                                      € 1091,71

Alleenstaande (ouder) van 18 t/m 20 jaar                                                                                   €   269,51

Gehuwden beide partners 18,19 of 20 jaar, geen kinderen                                                       €   539,02

Gehuwden beide partners 18,19 of 20 jaar, wel kinderen                                                          €   850,94

Gehuwden, geen kinderen: één partner 18,19, 20 jaar                                                               € 1049,30

Gehuwden, wel kinderen: één partner 18,19, 20 jaar                                                                  € 1361,22

Voorwaarden bijstandsuitkering

De gemeente voert de Participatiewet uit en beoordeelt of u recht hebt op algemene bijstand.  Om aanspraak te kunnen maken op een bijstandsuitkering, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet u (rechtmatig) in Nederland wonen en 18 jaar of ouder zijn. Verder hebt u onvoldoende inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Er mag geen voorliggende voorziening zijn, met andere woorden: u hebt geen recht op een andere uitkering, of inkomen. Voert u met iemand anders een gezamenlijke huishouding, dan telt dat inkomen en vermogen mee. Als uw gemeente u activiteiten aanbiedt om werk te vinden dan moet u daaraan mee doen.  U hebt in ieder geval geen recht op een bijstandsuitkering als u gedetineerd bent of lange tijd in het buitenland verblijft.

Vermogen

In de Participatiewet mag u vermogen hebben tot een bepaalde grens. De vrij te laten vermogensgrens voor 2022 is vastgesteld op:

• Gehuwd/samenwonend en alleenstaande ouder € 13.010,-

• Alleenstaande € 6.505,-

• Woont u in uw eigen (koop)huis dan mag er niet meer dan € 53.100,- eigen vermogen in dit huis zitten.

Wat is vermogen? Onder vermogen worden naast spaargeld ook kostbare bezittingen gerekend, zoals een recreatiewoning, auto, caravan, boot, juwelen en waardepapieren.

Kostendelersnorm

Deelt u een woning met één of meer volwassenen, als zogenaamde ‘kostendeler’? Dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de voor u geldende bijstandsnorm. Uw bijstand wordt daardoor lager. Hoe meer volwassen personen in één huis wonen, hoe lager de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm wordt.

Voor de kostendelersnorm tellen niet mee: gehuwden, personen jonger dan 21 jaar, huurders die een commercieel huurcontract hebben en een commerciële huurprijs betalen (met uitzondering van bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad), personen die onderwijs volgen waarvoor studiefinanciering op grond van de WSF of de WTOS mogelijk is of die een BBL-opleiding volgen.

Woont u in een woning waarvoor u geen woonlasten betaalt? Dan is het mogelijk dat de uitkering wordt verlaagd met € 308,20 per maand.

Heeft u vragen over uw bijstandsuitkering? Wilt u bezwaar maken of beroep instellen tegen een beslissing in het kader van de Participatiewet? Neem dan rechtsreeks contact op met advocaat mr Pieter van der Meulen. Advocaat mr Van der Meulen is gespecialiseerd in sociale zekerheidsrecht, waaronder de Participatiewet valt. Mr Van der Meulen is tevens aangesloten bij de Vereniging SSZ Advocaten, waarbij uitsluitend specialisten op het gebied van sociale zekerheid worden toegelaten.

Advocaat mr Pieter van der Meulen is bereikbaar op nummer 085-0769036 of via vandermeulen@kadanzadvocaten.nl