Goede rechtsbijstand voor iedereen

Huurrecht

Door een toename van het aantal particuliere verhuurders, neemt het aantal huurzaken weer toe.Heeft u als huurder te maken met een opzegging, of wenst de verhuurder dat u de woning verlaat, neem dan contact met ons op. Ook als sprake is van onderhoudsgebreken kan Kadanz Advocaten u bijstaan. Dat geldt zowel voor woon- als bedrijfsruimte.

Download gratis voorbeeld huurcontract woonruimte

Dit voorbeeld huurcontract voor woonruimte wordt u gratis aangeboden door Kadanz Advocaten. Dit voorbeeld is door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 20 maart 2017 vastgesteld. Verwijzing naar dit voorbeeld en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwij­kende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd ‘bijzondere bepalingen’. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het voorbeeld wordt door de ROZ uitgesloten. Indien u hulp of advies nodig hebt bij het invullen van het voorbeeld huurcontract woonruimte, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.